ISOFIX 9 เดือน - 6 ปี

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 5,200 ฿ 5,200 -57%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 5,200 ฿ 5,200 -57%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 5,200 ฿ 5,200 -57%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 5,200 ฿ 5,200 -57%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 5,200 ฿ 5,200 -57%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 5,200 ฿ 5,200 -57%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 8,900 ฿ 8,900 -29%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 8,900 ฿ 8,900 -29%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 8,900 ฿ 8,900 -29%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 8,900 ฿ 8,900 -29%

คาร์ซีทติดรถยนต์รุ่นนี้จัดอยู่ใน Group 1+, 2 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 เดือนจนถึง 6 ขวบ ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 9 - 25 kg. เฉพาะสำหรับการใช้งานหันหน้าไปทางด้านหน้า

฿ 12,500 ฿ 12,500
฿ 8,900 ฿ 8,900 -29%
Powered by MakeWebEasy.com